Tokaido

SALE

Tokaido

Tokaido Black Belt - Cotton

$65.00
$79.00
SALE

Tokaido

Tokaido Kaminari Karate Gi

$149.95
$169.95

Tokaido

TOKAIDO KUMITE MASTER PRO GI

From $114.95 - $124.95
SALE

Tokaido

Tokaido Satin Black Belt

$85.95
$95.00

Tokaido

Tokaido Tsunami Silver Uniform

From $109.95 - $129.95
SALE

Tokaido

Tokaido Ultimate Heavyweight Uniform (White) - Japan 12oz. cloth

$299.95
$350.00

Tokaido

TOKAIDO WKF APPROVED BODY PROTECTOR

$99.99
SALE

Tokaido

TOKAIDO WKF APPROVED KARATE GLOVES

$43.95
$49.95
SALE

Tokaido

TOKAIDO WKF APPROVED SHIN AND FOOT PROTECTOR

$49.95
$59.95
SALE

Tokaido

TOKAIDO WKF APPROVED WOMEN'S CHEST PROTECTOR

$69.99
$74.99
SALE

Tokaido

TOKAIDO WKF ELITE BLUE BELT

$19.99
$34.95
SALE

Tokaido

TOKAIDO WKF ELITE RED BELT

$19.99
$34.95

Tokaido

TOKAIDO WKF KATA MASTER GI (14OZ)

From $120.00 - $140.00

Tokaido

TOKAIDO WKF KATA MASTER GI - SILVER 12OZ

From $109.95 - $130.00

Search our store